5 สูตรออมเงินแต่ละวัย เก็บยังไงให้สำเร็จ

18 January 2021 | เมื่อ 11:52 AM

แต่ละช่วงอายุของคนเราถือได้ว่ามีความสำคัญต่อการวางแผนการออมพอสมควร เพราะอายุและวัยต่างๆจะมีภาระค่าใช้จ่ายรวมไปถึงการใช้ชีวิตไม่เหมือนกัน มาดูกันว่าแต่ละช่วงอายุจะเก็บเงินยังไงให้สำเร็จ

  • อายุ 20+ เริ่มทำงาน 

เป็นช่วงวัยที่มีรายได้อย่างเงินเดือนที่แน่ชัด และมีเวลาในการเก็บเงิน หากวางแผนออมเงินเร็ว  ไม่ควรสร้างหนี้สินที่เกินกำลังของตัวเอง บริหารรายรับรายจ่ายให้พอดี และตั้งเป้าหมายสำหรับการเก็บเงินเพื่ออนาคตสำรองไว้ เช่น ซื้อบ้าน ซื้อรถ 

สูตรออมเงิน = ออมเงิน 10 % - 20% ของรายได้ 

 

  • อายุ 30+ สร้างครอบครัว
 เป็นช่วงวัยที่มีความมั่นคงในเรื่องหน้าที่การงานแล้ว แต่ก็มีภาระค่าใช้จ่ายในการสร้างฐานะเช่น ผ่อนบ้าน,ผ่อนรถ ซึ่งแม้รายได้จะเพิ่มมากขึ้นแต่รายจ่ายก็เพิ่มสูงเช่นกัน  ควรแบ่งเงินออมไว้สำหรับการลงทุนเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มรายได้ให้มั่นคง โดยลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงน้อยถึงปานกลาง เพื่อให้ได้เงินปันผลหรือดอกเบี้ยที่สูง เพื่อเพิ่มเงินออมในอนาคนอีก

สูตรออมเงิน = ออมเงิน 20% - 30% ของรายได้

 

  • อายุ 40+ สร้างความมั่นคง 

เป็นช่วงวัยที่มีรายได้เยอะและมั่นคง ภาระหนี้สินบางอย่างหมดไปเช่น บ้านหรือรถ แต่ภาระเรื่องการศึกษาลูกยังคงมีอยู่ การออมเงินในวัยนี้อาจเพิ่มมากขึ้น จากเงินส่วนที่ต้องผ่อนสินทรัพย์ต่างๆหมดไป โดยออมเพิ่มมากขึ้นในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำ เพื่อวางแผนเกษียณงาน 

สูตรออมเงิน = ออมเงิน 30% - 40% ของรายได้

 

  • อายุ 50+  เข้าสู่เกษียณ

เป็นช่วงวัยที่เข้าสู่เกษียณแล้ว ภาระหนี้สินไม่มีทั้งบ้าน,รถ,การศึกษาลูก จึงมีเงินเหลือออมเพิ่มมากขึ้น เพราะเงินจากการลงทุนในช่วงวัยที่ผ่านมา จะเพิ่มพูนมากขึ้น หากคนไหนมีแพลนจะทำอะไรแล้วใช้เงินก็มีเงินจากตรงนี้เอามาใช้ได้เลย ส่วนแผนการออมเงินควรออมเพิ่มมากขึ้นระยะยาว

สูตรออมเงิน = ออมเงิน 40% - 50% ของรายได้

 

  • อายุ 60+ หลังเกษียณ

เป็นช่วงวัยที่พักผ่อนอย่างแท้จริง ไม่มีภาระด้านใดๆแล้ว ใช้ชีวิตในบั้นปลายชีวิต จากเงินเก็บ ซึ่งวัยนี้สามารถเก็บเงินต่อไปเรื่อยๆได้  แต่ลดจำนวนเงินออมลง เพื่อใช้จ่ายเงินตามที่ต้องการในช่วงบั้นปลาย

สูตรออมเงิน = ออมเงิน 20% - 30% 

โพสต์ล่าสุด