ได้รางวัลจากบริษัทมา ต้องเสียภาษีแบบไหนบ้าง

06 May 2021 | เมื่อ 11:37 AM

หากคุณเป็นผู้ได้รับรางวัลจากบริษัทมา ไม่ว่าจะเป็นพนักงานดีเด่น ทำยอดขายได้ตามเป้า ของขวัญงานเกษียณ หรืออายุงานครบตามกำหนด ก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ


สิ่งที่บริษัทนิยมแจกเป็นรางวัลให้กับพนักงานก็คงจะหนีไม่พ้นทองคำ ไม่ว่าจะเป็นทองคำแท่ง หรือทองรูปพรรณ สิ่งที่คุณต้องทำหลังจากที่ได้รางวัลนี้มาเพื่อความถูกต้องตามระเบียบของสรรพากร หรือหากคุณเป็นฝ่ายบุคคล ฝ่ายบัญชี สิ่งที่ควรทราบและแนะนำให้กับพนักงานผู้ได้รับรางวัลปฏิบัติก็คือ

ตัวอย่าง นาย ก ได้รางวัลเป็นทองคำ 1 กรัม มูลค่า 2,100 บาท ก็ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้

1. นาย ก เตรียมเลขประจำตัวผู้เสียภาษี หรือ เลขประจำตัวประชาชนเพื่อให้บริษัทออกเอกสารภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย

2. นาย ก ต้องชำระภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 5% เป็น จำนวนเงิน 105 บาท ให้กับทางบริษัทเพื่อนำส่งภาษี วิธีคำนวนก็คือ 2,100 x 5% = 105 บาท

3. นาย ก นำเงินรางวัลในส่วนนี้ไปยื่นภาษีเงินได้ประจำปี เพื่อไปคำนวณยื่นรายได้และค่าใช้จ่าย ตามเกณฑ์ของสรรพกร เพราะรางวัลถือเป็นรายได้อย่างหนึ่ง


หากปฏิบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน ต้องระวังนะคะ เพราะมีบทกำหนดโทษอยู่ตามนี้ค่ะ

1. กรณีไม่ได้ยื่นแบบภาษีภายในเวลาที่กำหนด ต้องเสียเงินเพิ่ม 1.5% ต่อเดือนของภาษีที่ต้องจ่าย นับตั้งแต่วันที่พ้นกำหนดให้ยื่นแบบจนถึงวันชำระภาษี และมีโทษปรับทางอาญาไม่เกิน 2,000 บาท

2. กรณียื่นเสียภาษีไม่ครบจำนวน จะต้องเสียค่าปรับ 1-2 เท่าของจำนวนภาษีที่ต้องจ่ายทั้งหมด

3. เจตนาละเลยไม่ยื่นแบบภาษีภายในกำหนดเพื่อหนีภาษี จะมีโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือจำคุกสูงสุด 6 เดือน หรือทั้งจำทั้งปรับ

4. จงใจแจ้งข้อความเท็จ หรือแสดงหลักฐานเท็จเพื่อหนีภาษี จะมีโทษจำคุกตั้งแต่ 3 เดือน ถึง 7 ปี และปรับตั้งแต่ 2,000-200,000 บาท

บทลงโทษนั้นไม่น้อยเลย จะเห็นได้ว่ายิ่งได้รับรางวัลมูลค่าสูงๆ แล้วปฏิบัติไม่ถูกต้อง ก็จะยิ่งมีค่าปรับที่สูงขึ้นตามมูลค่ารางวัลไปด้วย และยิ่งเวลาผ่านไปนานๆ เงินที่ต้องเสียเพิ่มในข้อ 1 ก็จะยิ่งมากขึ้นไปเรื่อยๆ

ดังนั้นเพื่อความถูกต้อง และสบายใจ ไม่กลายเป็นทุกขลาภ เมื่อได้รางวัลมาแล้ว ก็ควรชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย และหากรางวัลที่ได้รับมามีมูลค่าสูง ก็เตรียมเงินที่ต้องชำระภาษีเงินได้ประจำปีเพิ่มเติมในส่วนนี้ไว้แต่เนิ่นๆ นะคะ

หากคุณเป็นฝ่ายจัดซื้อของบริษัท องค์กร หรือเป็นผู้ประกอบการ ที่กำลังมองหาทองคำแท่ง ที่สามารถทำเป็นลายโลโก้ของบริษัทหรือองค์กรได้ ทางออสสิริส ก็มีบริการนะคะ ดูตัวอย่างงานที่เราเคยทำให้ลูกค้า กดที่นี่

หากต้องการให้เราติดต่อกลับ สามารถกรอกข้อมูลด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ

สนใจสั่งทำทองสำหรับบริษัท-องค์กร

โพสต์ล่าสุด