ราคาทองครึ่งสลึง กับ ราคาทอง 1 กรัม ต่างกันกี่บาท

21 June 2018 | เมื่อ 13:38 PM

ถ้าให้เห็นภาพง่ายๆ ก็คือ ราคาทอง 1 กรัมราคาถูกกว่าเป็นประมาณครึ่งหนึ่ง ของราคาทองครึ่งสลึง

ถ้าเทียบน้ำหนักทอง 1 บาท กับทองครึ่งสลึง และทอง 1 กรัม จะเทียบได้ดังนี้

 

ทอง 1 บาท = 4 สลึง

ทอง 1 บาท จึง = ทองครึ่งสลึง 8 ชิ้น

การคิดราคาทองครึ่งสลึง ก็นำราคาทอง 1 บาทหารด้วย 8 ได้เลย

เช่น ถ้าราคาทองบาทละ 20,000 บาท ราคาทองครึ่งสลึงจะเท่ากับ 20,000/8 = 2,500 บาท (คิดแต่ราคาทองยังไม่รวมค่าบล็อคหรือค่ากำเหน็จ)

 

ทองคำแท่ง 1 บาท = 15.244 กรัม

ทองรูปพรรณ 1 บาท = 15.16 กรัม

การคิดราคาทองคำแท่ง 1 กรัม ก็นำราคาทอง 1 บาทหารด้วย 15.244 กรัม

เช่น ถ้าราคาทองบาทละ 20,000 บาท ราคาทองคำแท่ง 1 กรัมจะเท่ากับ 20,000/15.244 = 1,312 บาท (คิดแต่ราคาทองยังไม่รวมค่าบล็อคหรือค่ากำเหน็จ)

ทั้งทองครึ่งสลึง และทอง 1 กรัม มีทั้งทองคำแท่งและทองรูปพรรณ

เช็คราคาทองแท่งครึ่งสลึง

http://www.ausiris.co.th/content/index/goldprice/thaigoldprice.html

เช็คราคาทองแท่ง 1 กรัม

http://www.ausiris.co.th/content/index/bullion/gold1gram/baronegram.html

รวมเรื่องทองคำ ที่คุณอยากรู้ ไว้ที่นี่แล้ว  

 

โพสต์ล่าสุด