เก็บเงินในอะไร "ตัดบัญชีอัตโนมัติ" ได้บ้าง

05 June 2018 | เมื่อ 15:14 PM

ใครที่มีปัญหาเก็บเงินไม่อยู่ แต่มีเงินเดือนประจำ มีวันที่เงินเข้าบัญชีแน่นอน มีเครื่องมือที่จะช่วยให้เราแก้ปัญหาได้ นั่นก็คือการตั้งระบบตัดบัญชีอัตโนมัติ ไปเก็บออมหรือลงทุนในบัญชี-สินทรัพย์ต่างๆ ได้ โดยที่ไม่ต้องเหนื่อย ไม่ลืม และไม่ผัดวันประกันพรุ่ง

บัญชีที่ให้เราออมแบบตัดบัญชีอัตโนมัติได้มีหลายอย่าง เช่น  

 

passbookori

  1. บัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษี ที่ให้เราฝากเงินด้วยจำนวนเงินเท่าๆ กันทุกเดือน ผ่านการตัดบัญชีอัตโนมัติ ดอกเบี้ยสูงกว่าบัญชีออมทรัพย์ปกติเล็กน้อย ส่วนมากมีกำหนดระยะเวลา เช่น 24-36 เดือน ถ้าเป็นของธนาคารเดียวกับที่เรามีบัญชีที่ใช้รับเงินเดือนก็จะสร้างระบบการออมนี้ได้ง่ายมาก ลองหาข้อมูลว่าธนาคารที่คุณมีบัญชีรับเงินเดือนอยู่ มีบัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษีให้บริการหรือไม่

จำเป็นต้องมีทองไหม

  1. บัญชีซื้อขายกองทุนรวม กองทุนรวมมีหลายประเภท มีนโยบายการลงทุนในสินทรัพย์ที่แตกต่างกันไป และเกือบทุกธนาคาร มีให้บริการเปิดบัญชีกองทุนรวม เลือกกองทุนที่คุณพิจารณาแล้วว่ารับความเสี่ยงได้ สอดคล้องกับเป้าหมายการออมของคุณ เมื่อเลือกได้แล้ว สามารถไปเปิดบัญชีซื้อขายกองทุนรวมได้ที่ธนาคาร และเช่นเดียวกับข้อแรก ถ้าเป็นของธนาคารเดียวกับที่เรามีบัญชีที่ใช้รับเงินเดือนก็จะสะดวกที่สุด สามารถแจ้งความประสงค์ว่าต้องการให้หักบัญชีอัตโนมัติทุกเดือน บางธนาคารให้เราเข้าไปตั้งค่านี้เองได้ในระบบซื้อขายกองทุนออนไลน์

1522918343938

  1. บัญชีออมหุ้น ในบริษัทค้าหลักทรัพย์หรือโบรคเกอร์บางแห่ง มีให้บริการออมหุ้น มีเงื่อนไขแตกต่างกันไปเล็กน้อย เช่น จำนวนเงินขั้นต่ำต่อเดือน จำนวนตัวหุ้นที่ให้เลือก วันที่ให้เลือกตัดเงินจากบัญชีธนาคาร และวันที่ซื้อหุ้นสะสม แต่โดยรวมแล้วคอนเซ็ปก็คือ ตัดบัญชีอัตโนมัติทุกเดือนแล้วซื้อหุ้นสะสมตามจำนวนเงินที่ผู้ออมกำหนด เพื่อสร้างวินัยในการออม และลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์

Gold Bar 1 baht

  1. บัญชีออมทอง ที่ให้เราซื้อทองจริงได้แบบทยอยซื้อด้วยจำนวนเงินเท่าๆ กันในแต่ละเดือน เช่น เดือนละ 1,000 บาท นั่นหมายถึง เราไม่ต้องซื้อทีเป็นบาทๆ หรือเป็นสลึงๆ ก็ได้ ตัดเงินจากบัญชีธนาคารตอนต้นเดือน เพื่อไปซื้อทองให้โดยอัตโนมัติ เท่ากับเราจะมีทองเก็บเพิ่มขึ้นทุกวันโดยที่เราไม่ต้องเดินทางไปซื้อทองเองบ่อยๆ

ในการเริ่มต้น คุณสามารถเลือกออมใน 1-2 อย่างก่อน เริ่มจากสิ่งที่เราเข้าใจมากที่สุด และค่อยๆ ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินทรัพย์ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การลงทุนของเราเข้ามาเพิ่มเติมอีก 1-2 อย่าง เพื่อช่วยเสริมผลตอบแทนระยะยาว และช่วยกระจายความเสี่ยงให้พอร์ทการลงทุนโดยรวมของเราได้

ตั้งใจแก้ปัญหาเรื่องเก็บเงิน มีเรื่องราวที่ช่วยคุณได้ รวบรวมไว้ที่นี่ คลิ๊ก...

 

มีปัญหา ช่วยกันแก้

โพสต์ล่าสุด