ข้อดีของการ "วางแผนทางการเงิน"

09 June 2020 | เมื่อ 15:48 PM


หลายคนมักขาดการ"วางแผน"ในเรื่องต่างๆ โดยเฉพาะเรื่อง"เงิน" ที่ไม่ได้ใส่ใจ ละเลย ทำให้เกิดปัญหาด้านการเงินอยู่บ่อยๆ ดังนั้นเรื่องเงิน จึงสำคัญอันดับแรกที่ควรวางแผนก่อนเรื่องอื่นๆ และอย่างข้อดีของการวางแผนการเงินเหล่านี้ ที่จะช่วยให้เห็นภาพมากขึ้นว่าทำไมต้องวางแผน

1. การเงินเป็นระบบ ข้อดีของการวางแผนการเงินคือช่วยให้การใช้เงินด้านต่างๆเป็นระบบมากขึ้น รู้ว่าสถานะการเงินอยู่ในระดับไหน รู้ว่าเงินส่วนนี้จะใช้ไปกับอะไร ใช้ไปเท่าไหร่ และใช้เมื่อใด ทำให้ไม่ขัดสนหรือเกิดปัญหาหนี้สินตามมา


2. มองเห็นอนาคตชัดเจน เป็นการวางแผนการเงินเพื่ออนาคต ทำให้มองเห็นอนาคตข้างหน้าได้ชัดมากขึ้น เช่น วางแผนออมเงินซื้อบ้าน,ซื้อรถ,ซื้อที่ดิน,ลงทุน หรือวางแผนการเงินเพื่อการศึกษาลูก รวมไปถึงวางแผนการเงินเพื่อเกษียณของตัวเอง ซึ่งเรื่องเงินก็เป็นตัวกำหนดทิศทางอนาคตได้ว่าจะไปในรูปแบบไหน


3. จัดการชีวิตส่วนต่างๆได้ลงตัว การวางแผนการเงินมีส่วนช่วยให้จัดการกับชีวิตในเรื่องต่างๆได้ดีขึ้นด้วย เพราะมีการวางแผนเรื่องเงินเอาไว้แล้วว่าจะใช้ในส่วนต่างๆเท่าไหร่ อย่างเหตุการณ์ฉุกเฉินที่คาดไม่ถึง มีเรื่องต้องใช้เงิน ก็มีเงินสำรองเอาไว้รองรับเหตุการณ์นี้แล้ว ทำให้ไม่ต้องดึงเงินเก็บส่วนอื่นๆออกมาใช้


4. เกษียณเร็ว เรื่องเกษียณจากการทำงาน ก็เป็นอีกเรื่องที่ควรวางแผนการเงินตั้งแต่เริ่มต้นทำงานมีรายได้ก้อนแรก เพราะอย่างที่รู้ว่าการทำงานจนถึงอายุ 50-65 ปีตามเกณฑ์อายุเกษียณนั้นมีไม่มากนักหากไม่ได้อยู่ในสายงานระดับสูงหรือผู้ชำนาญ และมีคนจำนวนมากที่วางแผนเลิกทำงานก่อนเกษียณ เพื่อจะได้มีเวลาและทำในสิ่งที่อยากทำ บางคนอาจจะกำหนดเกษียณตัวเองก่อนอายุ 30 , 40 ก็มี โดยระหว่างทำงานก็วางแผนต่อยอดการเงินนำไปเก็บออมลงทุนหรือสร้างสินทรัพย์ต่างๆ เพื่อที่จะได้มีเงินพอที่จะใช้ในยามไม่มีรายได้ประจำอย่าง เงินเดือน


5. ไม่ลำบากตอนแก่ เพราะได้วางแผนการเงินเอาไว้แล้ว เป็นเงินที่เก็บออม หรือเงินจากสินทรัพย์ที่สร้างไว้ ตะเห็นได้ว่าบางคนพอแก่ตัวไปแล้วเงินไม่มี ไม่พอใช้ในตอนแก่ เพราะไม่ได้วางแผนเอาไว้ล่วงหน้าในช่วงชีวิตนี้ ต่างจากบางคนที่วางแผนการเงินตั้งแต่เนิ่นๆ ทำให้มีเงินใช้โดยไม่พึ่งพาลูกหลาน ทำให้ใช้ชีวิตตอนแก่แบบไม่ลำบาก


6. เป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่ลูก เพราะการลงมือทำให้เห็นเป็นตัวอย่างเป็นการสอนที่ดีและได้ผลมากกว่าคำพูด ควรเริ่มวางแผนการเงินตั้งแต่ การมีรายได้,จัดการรายจ่าย, นำเงินไปเก็บออม,ต่อยอดด้วยการลงทุน, สร้างหลักประกันมั่นคง ฯลฯ ผลของการวางแผนจะเห็นเป็นชิ้นเป็นอันชัดเจน

"การวางแผนการเงิน" คือส่วนสำคัญที่สุดของการใช้ชีวิต ปัญหาการเงินที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่อย่าง " หนี้สิน " เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องแผนการเงิน ทำให้ส่งผลกระทบไม่น้อยในชีวิต. ดังนั้น ควรวางแผนการเงินก่อนที่จะนำเงินไปใช้ในส่วนต่างๆ

โพสต์ล่าสุด