5 ข้อที่คนมักเข้าใจผิดเกี่ยวกับโปรแกรมออมทอง

08 June 2018 | เมื่อ 11:36 AM
1. ออมทองขอขายทองไม่ได้ ขายทองเท่ากับการปิดบัญชี

ที่จริงแล้วโปรแกรมออมทองสามารถขายทองที่ออมอยู่ได้ โดยไม่ถือเป็นการปิดบัญชี น้ำหนักทองที่เหลืออยู่ก็ออมต่อไปได้ ในการขายทองคำที่มีในบัญชีออมทอง ขั้นต่ำที่ขายได้คือ 0.25 บาท และทุกๆ จำนวนทวีคูณของ 0.25 บาท เช่น 0.50, 0.75, 1.00 หรือ 1.25 บาท เป็นต้น และจะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีภายใน 2 วันทำการ

2. ต้องขอรับทองออกมาก่อนแล้วค่อยนำไปขาย

ในโปรแกรมออมทองสามารถสั่งขายทองคำได้เลย โดยไม่ต้องเบิกทองออกมาก่อน และไม่ต้องชำระค่าพรีเมี่ยม(ค่าบล็อค) ขั้นต่ำในการขายคือ 1 สลึง หรือ 0.25 บาท ทองคำส่วนที่เหลือในบัญชีออมทองก็ออมต่อไปได้

3. การเว้นการออมทองทำให้เสียเครดิต

ธุรกรรมในการออมทองก็คือการซื้อทองทั่วไปดังนั้นการเว้นออม หรือโปรแกรมตัดเงินออมมาไม่สำเร็จ ไม่ได้เป็นการผิดนัดชำระหนี้แต่อย่างใดเพราะผู้ออมไม่ได้เป็นลูกหนี้ แต่เป็นผู้ลงทุนทั่วไปที่ซื้อทองกับบริษัท

4.การเปิดบัญชีออมทองต้องใช้สลิปเงินเดือนประกอบ

ในการสมัครเปิดบัญชีออมทอง เอกสารที่ใช้ประกอบคือ 1) สำเนาบัตรประชาชน และ 2) สำเนาหน้าแรกบัญชีธนาคาร ไม่จำเป็นต้องมีการประเมินวงเงิน จึงไม่ต้องใช้สลิปเงินเดือนประกอบ ผู้ออมสามารถกำหนดยอดเงินออมได้ตามที่ต้องการ และตรงกับข้อกำหนดของโปรแกรมออมทอง

5. เป็นนักเรียน-นักศึกษา อายุไม่ถึง 20 ปี เปิดบัญชีออมทองไม่ได้

การเปิดบัญชีออมทองไม่มีกำหนดอายุผู้เปิดบัญชี นักเรียน นักศึกษา หรือผู้มีอายุต่ำกว่า 20 ปี ก็สามารถมีบัญชีออมทองได้ เพียงมีบัตรประจำตัวประชาชน และบัญชีธนาคารที่ชื่อตรงกัน

 

สนใจออมทอง เปิดบัญชีที่นี่!

 

โพสต์ล่าสุด