ขายทองครึ่งสลึง ได้ราคากี่บาท

21 June 2018 | เมื่อ 15:16 PM

ทองครึ่งสลึง” น้ำหนักทองคำที่ได้รับความนิยมซื้อขายกันมากไม่แพ้น้ำหนักทองอื่น ๆ อย่าง ทอง 1 สลึง, ทอง 1 บาท ฯลฯ  

ทองรูปพรรณอย่าง แหวนครึ่งสลึง กับ ทองคำแท่งครึ่งสลึง จะมีราคาซื้อ, ราคาขาย แตกต่างกันเป็นแม้จะเป็นทองครึ่งสลึงเหมือนกันก็ตาม

โดยการขายทองคืนนั้น ร้านทองจะคิดราคาตามน้ำหนักทองที่ชั่งได้บนตราชั่ง ซึ่งอาจไม่ครบครึ่งสลึงเท่าตอนที่ซื้อมา อาจจะเกิดจากการสึกหรอจากการใช้งาน โดยเฉพาะทองรูปพรรณอย่างแหวนทอง มีโอกาสสึกหรอสูงกว่าทองคำแท่ง เพราะการใช้งานที่เน้นสวมใส่ทุกวัน 

โดยสัดส่วนน้ำหนักทองครึ่งสลึง จะมีน้ำหนัก 1/8 ของทอง 1 บาท (หรือทองครึ่งสลึง 8 ชิ้นเท่ากับทอง 1 บาท)

ราคาทองครึ่งสลึง กับราคาทอง 1 บาทก็จะเป็นไปตามสัดส่วนนี้ด้วย สมมุติว่า ราคาทองคำ 96.5 % วันนี้  ทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 19,750 บาท ขายออกบาทละ 19,850 บาท ทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 19,389.64 บาท ขายออกบาทละ 20,350 บาท                                                              

ต้องการซื้อ-ขายทองคำแท่งครึ่งสลึง ก็นำราคาทอง 1 บาท มาหารด้วย 8 จะได้ราคาทองครึ่งสลึงดังนี้

กรณีลูกค้าไปซื้อทองคำแท่งครึ่งสลึง จะต้องซื้อที่ราคา (19,850 หาร 8) = 2,481.25 บาท (ไม่รวมค่าบล็อค)          

กรณีลูกค้าไปขายทองคำแท่งครึ่งสลึง จะได้ราคา (19,750 หาร 8) = 2,543.75 บาท (อาจจะมีการหัก หรือได้ราคาต่ำกว่านี้ ราคาอาจแตกต่างกันไปในแต่ละท้องที่)

 

ต้องการซื้อ-ขายทองรูปพรรณครึ่งสลึง

กรณีลูกค้าไปซื้อทองรูปพรรณครึ่งสลึง จะต้องซื้อที่ราคา (20,350 หาร 8) = 2,543.75 บาท (ไม่รวมค่ากำเหน็จ)

แต่ถ้าเป็นกรณีลูกค้าไปขายทองรูปพรรณครึ่งสลึง จะต้องคิดลดจากราคารับซื้อคืนทองคำแท่ง 5% ตามเกณฑ์ของ สคบ. จะได้ราคาประมาณ (19,750-5%) หาร 8 = 2,345.32 บาท (อาจจะมีการหัก หรือได้ราคาต่ำกว่านี้ ราคาอาจแตกต่างกันไปในแต่ละท้องที่)

สรุปได้ว่า ทองคำแท่งครึ่งสลึง ซื้อได้ถูก ขายได้แพง กว่าทองรูปพรรณครึ่งสลึง มีส่วนต่างราคารับซื้อ-ขายออก ไม่มาก และโดยทั่วไปทองคำแท่งจะมีค่าบล็อค (ค่าแรง) ถูกกว่าค่ากำเหน็จของทองรูปพรรณ ดังนั้น หากต้องการซื้อทองเก็บเพื่อรอขาย ควรเลือกซื้อเป็นทองคำแท่งจะดีกว่า

เช็คราคาทองคำแท่งครึ่งสลึงวันนี้ได้ที่นี่

รวมเรื่องทองคำ ที่คุณอยากรู้ ไว้ที่นี่แล้ว

 

โพสต์ล่าสุด