ออมทองดีไหม?

15 May 2018 | เมื่อ 14:28 PM

ราคาทองในช่วงนี้ค่อนข้างผันผวนไม่น้อย จากหลักหมื่นปลายๆ ขึ้นมาถึงหลักสองหมื่นปลายเกือบสามหมื่น ทำให้หลายคนเกิด คำถามว่าตอนนี้จะ "ออมทองดีไหม" หรือ "ออมทองยังดีอยู่ไหม" เพราะมองย้อนไปดูราคาทองแล้วก็ชวนให้ลังเลใจไม่น้อย

หลายท่านว่า ฝากเงินในบัญชีธนาคารปลอดภัยกว่า และมีดอกเบี้ยให้ด้วย

คนสายหุ้น ให้ความเห็นว่าทองคำไม่สามารถวัดมูลค่าที่เหมาะสมได้ ไม่รู้ว่าราคาทองในอนาคตจะเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับอะไร สู้ซื้อหุ้นที่มั่นคง ปันผลดีๆ สม่ำเสมอซัก 3-4 ตัวจะดีกว่า

 

การที่ราคาทองผันผวนเรียกว่าเสี่ยงสูงใช่ไหม?

ถ้าเรามุ่งแต่เก็งกำไรทอง หรือหมายมั่นปั้นมือว่าซื้อแล้วมันจะขึ้นอย่างเดียว และขึ้นในเวลาอันรวดเร็ว แบบนี้การที่ราคาผันผวนนั่นเป็นเรื่องเสี่ยงสูงแน่ๆ (ความเสี่ยงเรื่องราคาหรือ Price Risk)

แต่ถ้าออมเป็นพอร์ท(การซื้อและถือสินทรัพย์มากกว่า1 ประเภท) มองภาพรวม ระยะยาว เป็นเรื่องเสี่ยงต่ำกว่า และสามารถจัดการกับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ได้ 

หุ้นก็ดี เงินฝากก็ดี ตราสารหนี้ก็ดี ล้วนมีความเสี่ยงอยู่ในตัว 

ดอกเบี้ยเงินฝากก็เผชิญกับความเสี่ยงเรื่องเงินเฟ้อ (Inflation Risk) หรือแม้แต่ตัวมันเองก็เป็นความเสี่ยงเสียเอง นั่นคือความเสี่ยงเรื่องอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk)

ตราสารหนี้หรือกองทุนที่ลงทุนในตราสารหนี้อีกที ก็จะเผชิญกับความเสี่ยงด้านเครดิตและการผิดนัดชำระหนี้ (Credit Risk and Default Risk) แต่ในแต่ละกองก็จะมีอันดับ Credit Rating ที่แตกต่างกันออกไป

ความเสี่ยงเมื่อเราลงทุนในหุ้นก็คือ บริษัทนั้นไม่สามารถจัดการความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ (Business Risk) และความเสี่ยงทางอุตสาหกรรม (Industry Risk) ได้ ซึ่งเป็นความเสี่ยงเฉพาะบริษัท (หรือ Unsystematic Risk) ซึ่งสามารถจัดการได้ด้วยการกระจายถือหุ้นออกไปหลายๆ ตัว และการคัดเลือกหุ้นคุณภาพดี

แต่ถึงแม้ว่าความเสี่ยงเฉพาะบริษัท(หรือความเสี่ยงที่ไม่เป็นระบบ หรือ Unsystematic Risk) จะจัดการได้ด้วยการกระจายการถือหุ้นหลายๆ ตัว ก็ยังเหลือความเสี่ยงอีกชนิดหนึ่ง ที่หุ้นเกือบทุกตัวเจอเหมือนๆ กัน ในช่วงเวลาหนึ่งๆ เช่น เมื่ออยู่ในภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ-ชะลอตัวทั่วโลก หรือมีวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจในวงกว้าง หุ้นส่วนมากก็จะตกลงไปเหมือนๆ กัน (แต่ตกมาก-ตกน้อยไม่เท่ากัน) ความเสี่ยงลักษณะนี้คือ “ความเสี่ยงที่เป็นระบบ” หรือ Systematic Risk


ทองคำเป็นสินทรัพย์ทางเลือกตัวหนึ่ง ที่ช่วยบรรเทา Systematic Risk, Inflation Risk, Interest Rate Risk Credit Risk และ Default Risk ที่ว่านี้ได้ และดูจะเป็นทางเลือกที่เป็นเจ้าของได้ง่ายที่สุด จะชิ้นเล็กชิ้นน้อยแค่ไหนก็มีขาย ใช้เงินแค่หลักพันยังหาซื้อหรือออมได้

ความเสี่ยงของทองคำก็คงเหลือแต่ Price Risk ซึ่งเราจัดการได้

วิธีจัดการกับความเสี่ยงเรื่องความผันผวนของราคามีหลายวิธี แบบง่ายๆ ที่คนทั่วไป ไม่ต้องเป็นผู้จัดการกองทุนก็ทำได้ คือ “ทยอยซื้อด้วยเงินที่เท่ากันทุกเดือน” หรือ DCA-Dollar Cost Averaging

เดือนไหนทองถูก เราก็ซื้อได้มาก เดือนไหนทองแพงเราก็ซื้อได้น้อย เพราะซื้อด้วยจำนวนเงินเท่าเดิม

 

ตกลงว่า มีทองเก็บ หรือออมในทองคำดีไหม?

ก็ต้องออมทุกอย่าง ทั้งทอง ทั้งหุ้น ทั้งเงินฝาก และอื่นๆ เพราะไม่มีอะไรดี 100% หรือดีอยู่ตลอดเวลา จึงต้องออมเป็นพอร์ท

ที่สำคัญคือ เริ่มให้เร็ว มีวินัยสม่ำเสมอ ไม่โลภ ไม่กลัว กับอย่างใดอย่างหนึ่งจนเกินไป กระจายน้ำหนักการลงทุนออกไปลงในแต่ละอย่างให้เหมาะกับระดับการยอมรับความเสี่ยงของตัวเอง 

อ่านบทความเพิ่มเติม.  " 5 ข้อที่คนมักเข้าใจปิดเกี่ยวกับโปรแกรมออมทอง"

อ่านต่อ

 

โพสต์ล่าสุด