4 วิธีสอนลูกเรื่องการ "ออมเงิน"

30 May 2019 | เมื่อ 10:37 AM

เรื่องการ ออมเงิน,เก็บเงิน ถือเป็นเรื่องสำคัญที่คนเป็นผู้ปกครองต้องปลูกฝังลูกตั้งแต่วัยเด็ก ๆ เพื่อสร้างวินัยทางการเงินที่ดีในอนาคต ซึ่งพ่อแม่บางท่านอาจมีวิธีสอนลูกในแบบฉบับตัวเองอยู่แล้ว แต่บางครอบครัวไม่รู้จะเริ่มยังไง งั้นมาดู 4 วิธีสอนลูกออมเงินง่าย ๆ เหล่านี้ เผื่อจะเป็นแนวทางเริ่มต้นในการวางแผนการเงินเพื่อลูกได้

1. สอนเรื่องคุณค่าของ “เงิน” ควรสอนลูกๆ เรื่องคุณค่าของ “เงิน” ว่าแต่ละบาทของพ่อแม่นั้น หามาได้ด้วยความยากลำบาก หากลูกยังหาเงินด้วยตัวเองไม่ได้ ควรช่วยพ่อแม่ประหยัด อดออม และควรสอนเรื่องมูลค่าของเงินด้วยว่าอันไหนราคาแพง อันไหนราคาถูก อันไหนคือสิ่งจำเป็น มีประโยชน์ที่ต้องมี โดยเฉพาะความสำคัญของ เงินออม ที่เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้เป้าหมายที่วางไว้สำเร็จเกิดขึ้นจริง และยังช่วยแก้ปัญหาการเงินในยามฉุกเฉินได้ดีอีกด้วย 
2. สอนการวางแผนค่าใช้จ่าย ให้ลูกจดบันทึกรายรับ-รายจ่าย เช่น ได้รับเงินมากี่บาท และจ่ายค่าอะไรไปบ้าง ลงในสมุดแต่ละสัปดาห์หรือทุกวันเพื่อฝึกให้เป็นนิสัย จะได้รู้ว่าเงินที่ใช้ไปนั้นจำนวนเยอะหรือน้อย และควรสอนวิธีตั้งงบในการซื้อ ว่าจะซื้ออะไรบ้าง ราคากี่บาท ซื้อแล้วมีประโยชน์คุ้มค่ากับเงินที่เสียไปหรือไม่ และหากของสิ่งนั้นมีราคาแพงเกินกำลังเงินที่มี ควรรอเวลาเก็บเงินเพิ่มจนครบ ซึ่งค่าใช้จ่ายบางอย่างก็ไม่จำเป็นต้องเสียบ่อย ๆ เช่น อุปกรณ์เครื่องเขียน ที่หากยังใช้ได้ดีอยู่ก็ควรใช้ และควรรักษาของให้ดี ไม่ซื้อของฟุ่มเฟือย

3. สอนการสร้างเป้าหมายเพื่อการออม แน่นอนว่าเด็ก ๆ ในแต่ละวัยมักจะมีสิ่งของที่อยากได้ แต่อาจมีราคาแพงใช้เงินเยอะ ควรใช้โอกาสนี้สอนลูกให้ออมเงินเพื่อซื้อสิ่งที่อยากได้ ไม่ว่าจะเป็น ของเล่น โทรศัพท์ เสื้อผ้า ฯลฯ หรือแม้แต่ออมเงินเพื่อเป้าหมายในอนาคต เช่น เรื่องเรียน เที่ยว และอาจส่งผลดีต่อวันข้างหน้า หากลูกๆ มีพื้นฐานการออมที่ดี ก็จะช่วยให้วางแผนออมเงินเพื่อซื้อบ้าน ซื้อรถ ในอนาคตได้ ดังนั้นควรทำความตกลงกับลูกในเรื่องของการออมเงินเพื่อซื้อหรือจ่ายสิ่งต่าง ๆ ให้ชัดเจน

4. สอนเรื่องเครื่องมือ “ออมเงิน” ที่มีประสิทธิภาพ วิธีฝากเงินกับธนาคารเป็นวิธีพื้นฐานการออมเงินที่หลาย ๆ คน ทั้งเด็ก และผู้ใหญ่ เข้าใจกันดีอยู่แล้วว่าเป็นวิธีที่ปลอดภัย แต่ควรเพิ่มโอกาสให้เงินที่ออมนั้นงอกเงยด้วยการแนะนำและสอนการเลือก ผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่าง ๆ เช่น กองทุนรวม สลากออมสิน สลากธกส. หุ้น ทองคำ เพื่อเป็นการทางเลือกออมเงิน และควรสอนให้เก็บเงินหลายๆ ทีมากกว่าที่เดียว เพื่อเพิ่มโอกาสให้เงินงอกเงย

 

สิ่งสำคัญที่สุดคือการเป็นตัวอย่างที่ดีให้ลูกเห็น พ่อแม่ควรประพฤติตนในเรื่องการเงินให้เป็นแบบอย่างที่ดี และควรวางแผนการเงินเพื่ออนาคตลูกตั้งแต่เนิ่น ๆ ต้องหมั่นคอยดูแลและแนะนำเรื่องการเงินให้ลูกอยู่เรื่อยๆ เพราะทุกช่วงอายุของลูกนั้นสำคัญ วางแผนการเงินให้ลูกตอนนี้ จะส่งผลดีต่ออนาคตลูกในวันข้างหน้า 

 

โพสต์ล่าสุด