ภาษาจีนที่อยู่บนแพ็คเกจทอง 1 กรัม

12 July 2018 | เมื่อ 13:50 PM

ภาษาจีน ที่อยู่บนแพ็คเกจทอง 1 กรัม แปลว่าอะไร?

ตัวอักษรจีนที่อยู่บนแพ็คเกจแบบใหม่ของทอง 1 กรัม ออสสิริส คือคำว่า “ฮก” ( 福 ) เมื่ออกเสียงแบบแต้จิ๋ว (หากเป็นจีนกลางจะออกเสียงว่า “ฝู”) มีความหมายว่า “โชคลาภ วาสนา ความสมบูรณ์พูนสุข”

เรามักพบอักษรนี้ทำเป็นป้ายขนาดใหญ่ติดตรงทางเข้าออกบ้านหรืออาคาร และบนแผ่นป้าย ภาพวาด กระดาษอวยพรขนาดเล็ก ติดตามที่ต่างๆ ด้วย

ด้านหลังตัวอักษรฮกหรือฝูจะเป็นแบบกลับหัวกลับหาง ตามกุศโลบายชาวจีน เวลาที่เห็นใครติดป้ายหรือติดกระดาษที่ติดกลับหัวกลับหาง ก็มักจะทักว่า “ฝูกลับหัวกลับหางนี่...” 


ชาวจีนตั้งใจติดป้ายฮกหรือฝูแบบกลับหัวกลับหางไว้แบบนี้ ในบางที่เพื่อให้คนเห็นทัก ว่า “福倒了 (ฝูต้าวเลอ) ...หรือแปลว่า ฝูกลับหัวกลับหางนี่ครับ...”


คำว่า ต้าว” ( ) ที่หมายถึง กลับหัวกลับหางพ้องเสียงกับคำว่า ต้าว” ( ) ที่หมายถึง มาถึง” 
พอได้ยินเข้า ก็เหมือนกับได้ยินว่า โชคลาภ วาสนา ได้มาถึงแล้วก็เหมือนเป็นการอวยพรเจ้าของบ้าน หรือผู้ที่ได้ยิน

 

Recent Posts